• darkblurbg

Vastgoedmanagementscan

Effectief vastgoedmanagement is gericht op het optimaal laten functioneren van vastgoed tegen zo laag mogelijke kosten. Dat kan alleen als het vastgoedbeheer integraal wordt aangepakt en voor een langere periode wordt gepland. Hoe moet de exploitatie van het vastgoed worden behandeld? Welke woningen, gebouwen, etc. blijven in eigendom en wat is zinvol om te verkopen? Is het interessant het vastgoed te verduurzamen? Het is van belang dat vastgoedinformatie beschikbaar, volledig en betrouwbaar is.

Ik pleit ervoor te kijken naar de totale vastgoedportefeuille: in tijd, in gebruik, in bezetting, naar de beschikbare informatie, de wettelijke verplichtingen, naar de operationele processen, naar de totale exploitatiekosten en de opbrengsten. Door het uitvoeren van een vastgoedmanagementscan is inzicht te verkrijgen in de huidige situatie en de verbeterpunten.

Risicoscan vastgoedportefeuille

Een risicoscan brengt de technische risico’s van de vastgoedportefeuille in beeld.

Het gaat om het inventariseren van bijvoorbeeld de risico’s op het gebied van brand, werken op hoogte, vergiftiging, asbestbesmetting, legionellabesmetting, elektrocutie, binnenmilieu, koolmonoxidevergiftiging, inbraak en bezwijken van constructies.

Het doel van de risicoscan is het identificeren van risico’s om vervolgens analyse, evaluatie en het uitwerken en uitvoeren van beheersmaatregelen mogelijk te maken.

De risicoscan vastgoedportefeuille maakt risicomanagement mogelijk!

Duurzaamheid

Het verduurzamen van de vastgoedportefeuille en het voorbereiden van het vastgoed op de onontkoombare energietransitie is dé uitdaging van de komende tijd.

Samen onderzoeken we welke effectieve (no-regret) maatregelen kunnen worden genomen. Ik pleit ervoor om het vraagstuk praktisch op te pakken. Wat is er nu te doen, wat zijn natuurlijke vervangingsmomenten en wat kan dus kan later worden aangepakt. Zo blijft de opgave betaalbaar voor eigenaren, huurders en gebruikers.

Naast de technische mogelijkheden, kijk ik naar de financiële mogelijkheden, comfortwensen, wettelijke verplichtingen en de verplichtingen in het kader van de Wet natuurbescherming.