• darkblurbg

anderz vastgoedmanagement

Vastgoed is mijn passie. Om dagelijks hiermee bezig te kunnen zijn, ben ik op 1 juni 2019 gestart met anderz vastgoedmanagement.

Het is een interessante tijd voor woningcorporaties, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen. Naast de maatschappelijke opgave, zijn er tal van andere uitdagingen zoals verduurzaming, circulariteit, betaalbaarheid, gezondheid, technologische ontwikkelingen, energietransitie en omgaan met een kritische omgeving. Standaard oplossingen en de aanpak uit het verleden is niet voldoende. De uitdagingen van vandaag en morgen vragen om ‘anderz denken, anderz organiseren en anderz doen’.

Het vraagstuk met betrekking tot duurzaam en professioneel vastgoedmanagement bekijk ik vanuit ‘de gebruiker’, ‘het vastgoed, ‘de financiële middelen’ en ‘de maatschappelijke verantwoordelijkheid’. Mijn ervaring kan ik inzetten als adviseur, projectleider, interim-manager, docent en trainer.


Interim

Soms heb je als organisatie extra versterking nodig. Bij een reorganisatie, ter overbrugging van de invulling van een vacature, voor het vlottrekken van een project of voor het in gang zetten van een verandering.

Lees meer


Onderzoek & advies

Als vastgoedeigenaar moet u grip hebben op het technisch beheer en de technische risico’s van de vastgoedportefeuille. Daarvoor heeft u onder andere inzicht nodig in de technische staat, onderhoudsbehoefte, compliance, wettelijke verplichtingen, financiële- en maatschappelijke prestaties van het vastgoed.

Lees meer


Beleid & organisatie

Steeds meer woningcorporaties, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen zetten stappen in het professionaliseren van het vastgoedbeheer. De belangrijkste vraag: is: waar sta ik en welke stappen moet ik zetten?

Lees meer