• darkblurbg

Portefeuillesturing

Een portefeuilleplan is een op maat gemaakt plan dat aansluit op de ambitie, meerjarenstrategie en de ontwikkelingen in de markt van de organisatie. Het portefeuilleplan bepaalt c.q. verwoordt de koers van het vastgoed en geeft duidelijkheid over de daarmee samenhangende besluitvorming voor de lange termijn.

Zo kan er sturing worden geven aan toekomstbestendig en duurzaam vastgoed; vanuit de visie op wonen, sport, zorg, onderwijs, maatschappij, etc. en op basis van analyses van het huidige vastgoed, wet- en regelgeving en de marktontwikkelingen. Hiervoor werk ik samen met verschillende adviseurs uit mijn netwerk.

Het portefeuilleplan geeft inzicht in de strategische uitgangspunten waarop het vastgoed wordt gemanaged om een optimale balans te behouden tussen ‘de vraag naar’ en ‘het aanbod van’ vastgoed. Tevens wordt er inzicht gegeven in de uitgangspunten voor het vastgoedbeleid, de (duurzame) onderhoudsplannen, de investeringsplannen behorende bij de vastgoedstrategie, toekomstscenario’s en beschikbare budgetten.

Vastgoedbeleid

Een goed doordacht en helder vastgoedbeleid gekoppeld aan het portefeuilleplan, de assetplannen, de onderhouds- en investeringsplannen, helpt de kosten te beheersen en ambities te realiseren, te monitoren en te verantwoorden.

Het vaststellen van een vastgoedbeleid zorgt voor een eenduidige manier van beheer binnen de organisatie. Het helpt de communicatie en informatievoorziening naar alle afdelingen en stakeholders binnen en buiten de organisatie te verbeteren.

Daarnaast is het van belang om een beleid vast te stellen dat aan de huidige wet- en regelgeving voldoet. Vastgoedbeleid volgens anderz vastgoedmanagement bevat zowel onderhoudsbeleid, duurzaamheidsbeleid, kwaliteitsbeleid, brandveiligheidsbeleid, ….. kortom alle thema’s die van belang zijn voor het vastgoed in één beleidsplan!

Professionaliseren vastgoedorganisatie

Woningcorporaties, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen vervullen een maatschappelijke taak. De invulling van deze taak verloopt gedeeltelijk via het vastgoed. Het vastgoed is daarmee een belangrijk middel om de maatschappelijke doelstellingen te behalen. Hierbij geldt echter dat de middelen begrensd zijn en zo doelgericht en efficiënt mogelijk moeten worden ingezet. Daar is een professionele vastgoedorganisatie voor nodig met professionele plannen, systemen, processen, etc.

Door een slimme koppeling te maken tussen integraal vastgoedbeheer en het operationele proces van de organisatie, kan worden bespaard op directe en indirecte kosten en faalkosten.